Personal Musings / Religion

This Sunday’s Homily

“Walang mayaman na hindi nangangailangan. Walang mahirap na hindi nakakapagbigay.”

Ano ang mas higit na mabuti, ang taong mayaman na nagbibigay ng limpak limpak na pera na parte lang naman ng kanyang sobrang kayamanan o ang taong hikahos sa buhay na nagbibigay lamang ng dalawang kusing na katumbas ng kanyang kabuhayan?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s