Humor, Life and Family

Putik Na Yan!

Yung pumasok ka sa school at wala kang assignment. Putik na yan. Nakalimutan mo kasi. Napasulat ka tuloy ng “Putik na yan” sa libro mo sa Language na pang Grade 2. Nung ipapasa na yung assignment, sinubukan mo pang burahin yung sinulat mo.

Kaso nakita pa rin ni teacher.

putik1

putik2

Laughtrip kami kay Asher.

7 thoughts on “Putik Na Yan!”

Share your thoughts below

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.