Personal Musings / Religion

Ama Namin

Nami-miss ko na yung mga panahon na mag-i-introduction na yung pari sa simbahan para sabihan yung mga tao na magholding hands at simulang magdasal ng “Ama Namin” o “Our Father” kapag English yung misa. Naaalala ko noon, lalo na tuwing simbang gabi sa may amin (doon kasi madaming tao na nagsisimba), ay magko-cross pa sa … Continue reading

Religion

PRAY

This sunday’s mass is about the preparation of ourselves in His second coming. And that one thing that we need to do to prepare ourselves is to PRAY. When we pray, we feel and recognize the P ower of his Presence. We are admitting to ourselves that He and He alone is our God. Also, … Continue reading