Life and Family, Personal Musings

Pera o Pamilya

PAUNAWA: Ang mga saloobin ko ay maaaring hindi sang-ayon sa mga saloobin mo. Hindi ko ninanais na ipilit sa iyo ito. Hindi ko rin ninais na ikaw ay masaring ng aking mga nasusulat sa sulating ito. Wala ng makakapigil sa akin. Kung gusto mo, gumawa ka ng sarili mong blog post. On a serious note… Continue reading Pera o Pamilya