Humor, Music

[R18] Kakant… Aanuhin Ka Lang Nila

Warning: If you are under 18, please watch Spongebob or Adventure Time instead. Nung isang araw, nagsa-soundtrip lang kami ni Jonalyn ng mga kantang bago ko lang dinownload. Bigla na lang may pumasok na himig sa utak ko. Naaalala ko ang isang kanta tungkol sa isang tao (most probably a girl) na may kaibigang butiki.… Continue reading [R18] Kakant… Aanuhin Ka Lang Nila

News and Information

More TV for toddlers equals school trouble later

By Reuters - Mon May 3, 3:31 PM PDT (via Yahoo! News, link here) WASHINGTON (Reuters) - Toddlers who watch too much TV may struggle in school later, with measurably lower scores in math, and they may get bullied more than other children, Canadian and U.S. researchers reported on Monday. Less surprisingly, children who watched… Continue reading More TV for toddlers equals school trouble later